(PDF/EPUB) [پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران: از عزیز نسفی تا صدرالدین شیرازی] ✓ مهدی فدایی مهربانی

  • ebook
  • 314
  • پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران: از عزیز نسفی تا صدرالدین شیرازی
  • مهدی فدایی مهربانی
  • Farsi
  • 22 May 2019
  • null

مهدی فدایی مهربانی Î 8 read

summary پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران: از عزیز نسفی تا صدرالدین شیرازی ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF درآورد که همهٔ شئونات پیغمبر و امام را برای ولی فقیه ثابت می‌داند آجودانی، 851383اما گذشته از مطالب مکرر نسفی دربارهٔ صاحب‌الزمان در تمامی کتاب‌هایش که در فصل انسان کامل خواهد آمد، آن‌چه آجودانی نیاورده، این است که نسفی به سخن شیخ خود باور داشته و در همان صفحه می‌گوید که تنها یک نقد به‌نظر استادش دربارهٔ صاحب‌الزمان دارد و آن این‌که زمان ظهور وی مشخص نیست الانسان الکامل، 32.

free read پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران: از عزیز نسفی تا صدرالدین شیرازیپیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران: از عزیز نسفی تا صدرالدین شیرازی

summary پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران: از عزیز نسفی تا صدرالدین شیرازی ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF از سایت ناشرآجودانی جمله‌ ای از صفحهٔ 322 الانسان الکامل نسفی آورده است که در آن‌جا نسفی این نظر شیخ خود، سعدالدین حموی، را که معتقد بود زمان خروج امام زمان ع مشخص است، نقد کرده آجودانی با نقل این جملهٔ نسفی که «هیچ طایفه‌ای فاضل‌تر و گرامی‌تر به نزد خدا از درویشان نیستند»، ادامهٔ سخن نسفی را نیاورده است و این‌گونه نشان می‌دهد که گویی وی اعتقادی به این موضوع نداردعزیز نسفی ?.

read · eBook, ePUB or Kindle PDF Î مهدی فدایی مهربانی

summary پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران: از عزیز نسفی تا صدرالدین شیرازی ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF ?ه‌روشنی می‌دید که حاصل آن نوع نظریه‌پردازی‌های متشرعانه صوفیانه سرانجام از کجا سر درمی‌آورد اگر در زمانهٔ او درنتیجهٔ وحدت تصوف و تشیع و به برکت تفسیر شیعی آرای ابن‌عربی، آن نوع نظریه‌پردازی‌ها به «دعوی صاحب‌الزمان‌بودن»، و به ادعای «صاحب زمانی» منجر می‌شد، در زمانهٔ ما، بعد از آن همه بحث‌ها که در طول تاریخ درگرفته بود، چنین نظریه‌هایی سر از آستین نظریهٔ ولایت فقیه.