EBOOK / PDF [سیاست خارجی ودیپلماسی هسته‌ای ایران]

  • Paperback
  • 410
  • سیاست خارجی ودیپلماسی هسته‌ای ایران
  • رحمن قهرمان‌پور
  • Farsi
  • 24 January 2019
  • null

رحمن قهرمان‌پور ☆ 0 summary

سیاست خارجی ودیپلماسی هسته‌ای ایران review ó 0 characters ´ PDF, DOC, TXT or eBook ☆ رحمن قهرمان‌پور رحمن قهرمان‌پور ☆ 0 summary ?سته‌ای کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین در دهه ۱۹۸۰ مقایسه می‌کند کتاب برای دانشجویان، اساتید و علاقه‌مندان به آگاهی از ابعاد مختلف بحران هسته‌ای نوشته شده اس?.

summary سیاست خارجی ودیپلماسی هسته‌ای ایرانسیاست خارجی ودیپلماسی هسته‌ای ایران

سیاست خارجی ودیپلماسی هسته‌ای ایران review ó 0 characters ´ PDF, DOC, TXT or eBook ☆ رحمن قهرمان‌پور رحمن قهرمان‌پور ☆ 0 summary ? ارزشی آن است مطالعه روند اعتمادسازی و مذاکرات هسته‌ای در راستای مدیریت بحران یکی از مباحث اصلی کتاب است در همین راستا نویسنده، بحران هسته‌ای ایران را با بحران ?.

characters ´ PDF, DOC, TXT or eBook ☆ رحمن قهرمان‌پور

سیاست خارجی ودیپلماسی هسته‌ای ایران review ó 0 characters ´ PDF, DOC, TXT or eBook ☆ رحمن قهرمان‌پور رحمن قهرمان‌پور ☆ 0 summary اثر حاضر جایگاه دیپلماسی هسته‌ای را در کلیت سیاست خارجی ایران بررسی و نشان می‌دهد رویکرد ایران به بحران هسته‌ای تا چه حد برآمده از نگاه آن به جهان و مبانی هویتی ?.