PDF NEW [İbrahim Peygamber]


 • Paperback
 • 183
 • İbrahim Peygamber
 • Muazzez İlmiye Çığ
 • Turkish
 • 08 September 2019
 • null

10 thoughts on “PDF NEW [İbrahim Peygamber]

 1. says: characters İbrahim Peygamber characters ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ Muazzez İlmiye Çığ Muazzez İlmiye Çığ ↠ 8 Download

  Muazzez İlmiye Çığ ↠ 8 Download PDF NEW [İbrahim Peygamber] Müthiş bir araştırma kitabı Muazzez İlmiye Çığ sadece kutsal kabul edilen metinleri didik didik incelemekle kalmamış insanlık tarihinin ve Mezopotamya'nın her tür efsanesini araştırmasını arkeolojik çalışmalarını da incelemiş yurt dışından önemli kitapları istemiş kütüphanelerden ulaşması güç ma

 2. says: PDF NEW [İbrahim Peygamber]

  PDF NEW [İbrahim Peygamber] characters ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ Muazzez İlmiye Çığ Muazzez İlmiye Çığ ↠ 8 Download İbrahim Peygamber'in en büyük özelliğidiğer peygamberlerden farklı olarakher üç semavi dinin de YahudilikHıristiyanlık ve İslam onu sahiplenmek için adeta yarışmalarıdırBu da bizibizi en çok ilgilendiren şu sonuca götürürAslında tüm dindeki insanlar kardeştirMuazzez İlmiye Çığ çok çok değerli bir araştırmacıyazar ve sümerologFırsat bulundukçaokuması bazen çok da zevkli ge

 3. says: Muazzez İlmiye Çığ ↠ 8 Download PDF NEW [İbrahim Peygamber]

  PDF NEW [İbrahim Peygamber] Muazzez İlmiye Çığ ↠ 8 Download Cumhuriyet Çınarı Muazzez İlmiye Çığ'dan yine 5 yıldızlık bir tarih kitabıGılgamış Destanı ile Çığ'ın kitapları benim din konusunda çoğu tabumu yıkmama eski görüşlerimi terk etmeme neden olan kitaplardandırBu tür kitapları okuduğum zaman dini metinlere ve anlatılara olan merakım daha da artarken kafam da bir o kadar karışıyor ve şüpheye düşüyorum Ancak bu şüphe canımı sıkmak yerine ben

 4. says: PDF NEW [İbrahim Peygamber] characters ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ Muazzez İlmiye Çığ characters İbrahim Peygamber

  PDF NEW [İbrahim Peygamber] Kitabın iyi bir editörün elinden geçmesi gerekiyor Bilgi tekrarları fazla olmuş Çok fazla sözcük ve baskı hatası var Ayrıca kitap günümüzdeki keşif ve bilgilere göre tekrar gözden geçirilmeli Onun dışında kitap

 5. says: PDF NEW [İbrahim Peygamber] characters ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ Muazzez İlmiye Çığ

  PDF NEW [İbrahim Peygamber] Cok sukur bitirebildim Tam bir hafta ugrastiktan sonra hem de Yine ayni elestirimi tekrarliyorum İcerik olaganustu fakat sonuc muthis yorucu ve sıkıcı Bu tamamen yayinevinin sorumlulugu Kaynak Yayinevi maalesef bir yayinevi degil sadece bir matbaa Editor yok redaktor hic yok Ticari bir urun yakalamislar ve ustunde hic calismadan basiyorlar Vardigim sonuc budur Bu once Muazzez Hanim’a sonra okuyucuya saygisizlik bence

 6. says: PDF NEW [İbrahim Peygamber]

  Muazzez İlmiye Çığ ↠ 8 Download PDF NEW [İbrahim Peygamber] Ilginç ve güzel bilgiler içeriyor Hem kutsal kitaplardan hem de tarihi çiviyazılı metinlerden elde edilen bütün bilgiler harmanlanmış Kitabın beğenmediğim tek kısmı bir yerden sonra konudan konuya atlıyor ve konu bütünlüğü bozuluyor Sonuç olarak tavsiye ederim

 7. says: PDF NEW [İbrahim Peygamber] Muazzez İlmiye Çığ ↠ 8 Download

  PDF NEW [İbrahim Peygamber] Makes you read wonder

 8. says: PDF NEW [İbrahim Peygamber] characters İbrahim Peygamber

  PDF NEW [İbrahim Peygamber] Sorgulayarak yaşamakinanmak isteyenler için baş ucu kaynak kitap

 9. says: PDF NEW [İbrahim Peygamber]

  PDF NEW [İbrahim Peygamber] Muazzez İlmiye Çığ ↠ 8 Download Muhteşem bir araştırma kitabı Ancak kitapta çok fazla yazım hatası ve tekrarlamalar var Günümüzde elde edilen bilgilerle yeniden derlense ne müthiş bir eser olur

 10. says: PDF NEW [İbrahim Peygamber] Muazzez İlmiye Çığ ↠ 8 Download characters İbrahim Peygamber

  PDF NEW [İbrahim Peygamber] Yazarın bu kitabı ile birlikte kutsal kitapların sümerdeki kökeni kitabını beraber okudumBir çok olayın kutsal kitaplardan çok daha önce yaşamış sümer toplumunun yazıtlarında da yazılı olduğunu iddia etmekte ve yapılan arkeolojik kazılara işaret ederek bu iddialarını da ispatlamaktadır Yazar bir anlamda kutsal kitapların insanlar tarafından yazıldığını ima edip deist bir yaklaşım sergilemektedir Öncelikle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

İbrahim Peygamber

Read & Download å İbrahim Peygamber 108 Vrat'tan önce ne gibi kaynaklar vardır Sumerlilerle bir ilgileri var mıdır Muazzez İlmiye Çığ bu önemli çalışmasında İbrahim Peygamberin özellikle Sumerlilerle ve onların etkilemiş oldukları kültürlerle bağını incelemektedi. Sorgulayarak ya amakinanmak isteyenler i in ba ucu kaynak kitap

characters ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ Muazzez İlmiye Çığ

Read & Download å İbrahim Peygamber 108 ?laştırarak incelemektedir Kitapta yanıt aranan sorulardan bazıları şunlardır İbrahim Peygamber kimdir Neden ve nasıl Yahudilerin Hıristiyanların sonra da Müslümanların atası olmuştur Kendisi çocukları ve torunları hakkında Te. Kitab n iyi bir edit r n elinden ge mesi gerekiyor Bilgi tekrarlar fazla olmu ok fazla s zc k ve bask hatas var Ayr ca kitap g n m zdeki ke if ve bilgilere g re tekrar g zden ge irilmeli Onun d nda kitap zg nl ile okunmay hak ediyor Arkeolojik bulgulara ve ara t rmalara g re brahim Peygamber in hayat ailesi ve d nemin ya ay hakk nda nesnel teoriler geli tirilmi Kutsal Kitaplarlar da yaz lanlarla bu teoriler kar la t r lm Kitap okuyucuya brahim Peygamber in hayat n kutsal dinin anlatt klar n n d nda daha farkl bir anlat m sunmaktad r S merliler Asurlular Hititler M s rl lar Akadlar Hattiler Kenanl lar Ara The Hope Merchant olmuştur Kendisi çocukları ve torunları hakkında Te. Kitab n iyi bir edit r n elinden ge mesi gerekiyor Bilgi tekrarlar fazla SchNEWS/SQUALL Yearbook 2001 olmu SchNEWS Peace de Resistance Annual 2003 ok fazla s zc k ve bask hatas var Ayr ca kitap g n m zdeki ke if ve bilgilere g re tekrar g zden ge irilmeli Onun d nda kitap zg nl ile SCHQUALL okunmay hak ediyor Arkeolojik bulgulara ve ara t rmalara g re brahim Peygamber in hayat ailesi ve d nemin ya ay hakk nda nesnel teoriler geli tirilmi Kutsal Kitaplarlar da yaz lanlarla bu teoriler kar la t r lm Kitap The Marble Index okuyucuya brahim Peygamber in hayat n kutsal dinin anlatt klar n n d nda daha farkl bir anlat m sunmaktad r S merliler Asurlular Hititler M s rl lar Akadlar Hattiler Kenanl lar Ara

characters İbrahim Peygamber

Read & Download å İbrahim Peygamber 108 Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ bu kitabında Tevrat İncil ve Kur'an'da geçen İbrahim Peygamber konusunu ele almaktadır Yazar konuyu arkeolojik buluntular çiviyazılı kaynaklar ve Mısır Kumran metinleri ışığında ve birbiriyle karş?. brahim Peygamber in en b y k zelli idi er peygamberlerden farkl olarakher semavi dinin de YahudilikH ristiyanl k ve slam onu sahiplenmek i in adeta yar malar d rBu da bizibizi en ok ilgilendiren u sonuca g t r rAsl nda t m dindeki insanlar karde tirMuazzez lmiye ok ok de erli bir ara t rmac yazar ve s merologF rsat bulunduk aokumas bazen ok da zevkli gelmese debilgi ama l okunmas gereken kaynaklardand r t m kitaplar Okunmal ve tavsiye edilmeli