Nach Galizien E–pub Free

  • Paperback
  • 240
  • Nach Galizien
  • Martin Pollack
  • Polish
  • 02 December 2020
  • 9788389755957

Martin Pollack ´ 2 Review

Nach Galizien Read ½ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Wznowienie wydanej w 2000 roku przez Borussię książki będącej jak mówi jej autorem owocem zakazu wjazdu do Polski Czułem się sparaliżowany faktem że nie mogę już tam jeździć aż pewnego dnia mój przyajciel austriacki autor Christoph Ransmayr poradził mi bym wykorzystał swoją wie.

Read Nach GalizienNach Galizien

Nach Galizien Read ½ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ertz okresla mianem gatunków zmaconych Bo 'Po Galicji' jest i nie jest reportażem literackim jest i nie jest esejem historycznym jest i nie jest książką z antropologii kulturowej Nie jest ale zarazem jest tym wszystkim jednocześnie I to na sposób nowatorski i znakomity Ryszard Kapuścińsk. Jak sam autor wskazuje we wst pie jest to swego rodzaju przewodnik po wiecie bezpowrotnie utraconym Ni to opowie ni to reporta utkany z takich r de jak powie ci wspomnienia artyku y w gazetach opowiadaj cy o Galicji i Bukowinie g wnie z okresu prze omu XIX i XX wieku Autor zabiera nas w podr wzd u istniej cych wcze nie linii kolejowych pokazuj c skomplikowan histori i niezwyk r norodno etniczn kulturow religijn Sama w sobie mo e by wskaz wk i kompanem we wsp czesnych podr ach

Review Î PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ´ Martin Pollack

Nach Galizien Read ½ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Dzę o polskiej historii oraz literaturze i napisał ksiązkę o tym kraju Podróże z Ryszardem Kapuścińskim Opowieści trzynastu tłumaczy pod red Bożeny Dudko Książka Martina Pollacka pokazuje jak wielkie możliwości artystyczne i poznawcze zawiera ten rodzaj pisarstwa który Clifford Ge. This is a very beautiful publication describing a world that got lost a long time ago a world of multicultural Galicia and Bukovina homelands to Poles Jews Ukrainians Armenians Germans Romanians Soon after having had started the book I was ready to write a letter to the author such was my excitement with his work Later my excitement cooled down a little bit in my opinion many fragments are written in stereotypes probably overtaken from the literary sources on which the book is based But the literary sources are full of emotions judgements and generalizations and so we get them all warmed up in the text of Martin Pollack Little sympathy is to be found for the world of the Chassidic and Orthodox Jews a little bit maybe for Poles The Ukrainians Ruthenians are named here and there except for the Hutsuls and we don t get any picture of the intense development of their national culture in that time This is for sure a well written book worth of reading and full of information but despite all of this it remains a book written for a German reader whose craving after the signs of German culture in that region got satisfied Still it is noteworthy that the author managed to portray the cultures of Galicia and Bukovina far better than Claudio Magris in his book Danube The latter wrote allegedly on the lands along the Danube river but I had the impression that he wrote only on the German culture in the region At some point he reached a point where I started to believe that he s able to find German culture even in the Antarctic To the contrary Pollack works with German Polish Yiddish or Ukrainian texts The proportions among them maybe to my taste unsatisfying but as the author he has of course all the right to choose the information he uses Although this way he excluded all the Western Galicia between Cracow and Przemy l On the Banks of Lethe excitement with his work Later my The Plot Whisperer excitement cooled down a little bit in my opinion many fragments are written in stereotypes probably overtaken from the literary sources on which the book is based But the literary sources are full of Echo Falls (Echo Falls, #1) emotions judgements and generalizations and so we get them all warmed up in the text of Martin Pollack Little sympathy is to be found for the world of the Chassidic and Orthodox Jews a little bit maybe for Poles The Ukrainians Ruthenians are named here and there Honor except for the Hutsuls and we don t get any picture of the intense development of their national culture in that time This is for sure a well written book worth of reading and full of information but despite all of this it remains a book written for a German reader whose craving after the signs of German culture in that region got satisfied Still it is noteworthy that the author managed to portray the cultures of Galicia and Bukovina far better than Claudio Magris in his book Danube The latter wrote allegedly on the lands along the Danube river but I had the impression that he wrote only on the German culture in the region At some point he reached a point where I started to believe that he s able to find German culture The Windmill of Nowhere Crackers even in the Antarctic To the contrary Pollack works with German Polish Yiddish or Ukrainian texts The proportions among them maybe to my taste unsatisfying but as the author he has of course all the right to choose the information he uses Although this way he Flappers and Philosophers excluded all the Western Galicia between Cracow and Przemy l