[PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur)


 • Paperback
 • 98
 • Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur
 • Faruk Duman
 • Turkish
 • 22 June 2019
 • null

10 thoughts on “[PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur)

 1. says: review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman Faruk Duman Ø 5 Read & Download [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur)

  Faruk Duman Ø 5 Read & Download [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) 'Çocukluğumda kokunun görünmez bir nesne olduğunu düşünemezdim Meyvenin ağacın hayvanların ruhu Bu ruhun havada taşındığını böylece kimde burun varsa ona armağan edildiğini zannederdim Yine bugün bunu pek yanlış satamam ' Faruk Duman ona armağan edileni ne güzel anlatıyor çoğaltıyor Parsın ardından ormanın yolunu tutan kahramanını hatırlamak o patikalarda dolanmış uzanmış

 2. says: [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) Faruk Duman Ø 5 Read & Download review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman

  [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) anlatmaya çalıştıkları daha derin ve sezdikleri yansıtmaya çalıştıkları görkemli ama tarzı oturmamış yeteneği yetersiz kalıyor belki daha olgun bir dönemde yazılsaydı başyapıt sayılacaktı yine de çok güzel şeyler sezdim ve gördüm diğer kitaplarına da bakayım

 3. says: Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman Faruk Duman Ø 5 Read & Download

  [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) Bu kitabı Reha Erdem’in sinemaya uyarlaması için bir şeyler yapabilir miyiz?

 4. says: [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman

  [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) Kasvetli bir doğa anlatısının ardında derinliğine inilemeyen karakterlerden oluşan bir kitaptı Okurken maalesef hiç zevk alamadım ve içim karardı Doğa üzerinden etrafımızdaki şeylerin bir de öteki yüzünün olduğuna değinilmek istenmiş olabilir ancak kitap sadece bu yöne odaklandığı için yine tek taraflı bir yaklaşım olmuş Hiç bir yönüyle bana hitap etmedi

 5. says: [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur

  Faruk Duman Ø 5 Read & Download review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur Faruk Duman yazın dünyamızın önemli aktörlerinden birisi Sadece bir yazar değil aynı zamanda önemli bir editör Romanlarını da başarılı buluyorumBu kitabı sevemedim ama seveni çok Dili konusu çok kötü değil ama bana herhangi bir şey kattığını düşünmüyorum

 6. says: [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur)

  Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman öyle bir kitap ki; seven çok sever sevmeyen hiç sevmez ben de karmaşık duygular içindeyim şehirde yaşayan insanlar olarak doğayı dinlemeyi görmeyi unutmuşuz gibi geliyor kitabın pastoral havası bu y

 7. says: review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) Faruk Duman Ø 5 Read & Download

  [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) Son zamanlarda okuduğum iyi romanlardan belki de en iyisi Faruk Duman müzikli bir masal yazmış ve güzel bir ritim tutturmuş Koşturmalı telaşlı stresli kulakta yüksek sesli müzikli İstanbul yaşantısında bile kulaklıkları çıkartıp çevredeki sesleri dinlemenize vesile oluyor

 8. says: [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman

  Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur Faruk Duman Ø 5 Read & Download [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) Kitabı bir tavsiye ile duydum Aslında ve ile başlayan bir kitap ismi tuhaf gelmişti ilk duyduğumda neden bilmiyorum Kitabı elime alıp ilk sayfalarına baktığımda ise konuyu kitabın isminin taşıdığı ince anlamı anlamış verdiği duyguyu içimde hissetmiştim1974'te Beypazarı'nda vurulan son Anadolu Parsı'na adanmıştırSonrasında Yolları Çatallanan Bahçe kitabından da bir alıntıya yer verilmiş Bu alıntı da ith

 9. says: [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur

  [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) Pars ile ilgili yerler heyecanlıydı onun dışında durağan ve yer yer anlamsızdı

 10. says: [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman

  [PDF/EPUB] (Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur) Faruk Duman okumaya devam ediyorumGeçen hafta Kırk adlı eserini büyük keyifle okumuştum bugünse Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur hem keyif verdi hem de beni üzdü açıkçası Keyif verdi; çünkü yazarın en sade eseri olarak en anlaşılır en net eseri olduğu için okuması en kolay kitabı bir yandan da bu da beni çok zorlamad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur

Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur Faruk Duman Ø 5 Read & Download Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur Free read » PDF, eBook or Kindle ePUB free Faruk Duman'ın yeni romanı Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur'un kahramanı yüksekokulu yarıda bırakmış askerliğini yaptıktan sonra annesinin ölümü üzerine çocukluğunu geçirdiği kasabaya dönmek zorunda kalmış bir genç Günlerini ormanda gezintiler yaparak tüm dikkatiyle doğanın sesini dinleyerek geçiriyor. anlatmaya al t klar daha derin ve sezdikleri yans tmaya al t klar g rkemli ama tarz oturmam yetene i yetersiz kal yor belki daha olgun bir d nemde yaz lsayd ba yap t say lacakt yine de ok g zel eyler sezdim ve g rd m di er kitaplar na da bakay m

review Í PDF, eBook or Kindle ePUB free Ø Faruk Duman

Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur Faruk Duman Ø 5 Read & Download Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur Free read » PDF, eBook or Kindle ePUB free Ta ki bir parsa bir de çocukluk aşkı Ceren'e rastlayana dekZaman zaman kendimi onun yerine koyduğum oluyordu Pars parçalanmış bir hayvandır Geceleri ormanda dolaştığı zaman Vücudunun her bir parçasını orada onun adına gözlerini dört açsınlar diye ormanın dört bir tarafında bırakırdı Söz gelimi bir. Faruk Duman yaz n d nyam z n nemli akt rlerinden birisi Sadece bir yazar de il ayn zamanda nemli bir edit r Romanlar n da ba ar l buluyorumBu kitab sevemedim ama seveni ok Dili konusu ok k t de il ama bana herhangi bir ey katt n d nm yorum

Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur

Read Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur Faruk Duman Ø 5 Read & Download Ve Bir Pars, Hüzünle Kaybolur Free read » PDF, eBook or Kindle ePUB free Tüy bir çalılığa takılır hayvanın geçip gitmesinden sonra orada ansızın gözlerini açarak Karanlığı onun adına süzmeye başlardı Bu yalnızca tüyün kendi çabasıyla oluşan bir şey değildi elbette Her yanıyla görmeye duymaya koklamaya alışmış bir parsın kendi parçalarına verdiği bir armağand. Kitab bir tavsiye ile duydum Asl nda ve ile ba layan bir kitap ismi tuhaf gelmi ti ilk duydu umda neden bilmiyorum Kitab elime al p ilk sayfalar na bakt mda ise konuyu kitab n isminin ta d ince anlam anlam verdi i duyguyu i imde hissetmi tim1974 te Beypazar nda vurulan son Anadolu Pars na adanm t rSonras nda Yollar atallanan Bah e kitab ndan da bir al nt ya yer verilmi Bu al nt da ithaf c mlesinin verdi i hissin st ne vurucu bir etki b rak yor zerinizdeBu hislerle evirmeye ba lad m sayfalar nas l evirdim kitap nas l bitti hi anlamad m S r kleyici masals merak uyand r c bir hikayesi var Asl nda hikayenin sonunu hem tahmin ediyor hem merak ediyorsunuz Hem her ey ba tan belli gibi hem de de il gibiBenim i in ilk k s mlar kendimi kitab n ba kahraman n n yerine koydu umda anestezi etkisindeki bir insan n uyanmaya al rken zihninden ge enleri ya yormu um hissi ile ge ti Ki bu his ok g zeldi devam etsin istedimSonras nda masals ama bir yandan da ger ek i bir hikayenin ortas ndayd m sanki Ve tabi ara s ra baz tler al yordum hayata dair zellikle yaln zl a bir toplulukta tek kalm hissetmeye yok edilenlere var olma abas na iyilere k t lere y nelikSon k s mlarda ise bir anda ummad m ekilde kafamdakiler kar t ama kar t gibi h zl bir ekilde toparlan p bekledi im gibi ilerledi olaylar ok fazla detay verip tad n ka rmak istemiyorum Masals anlat mlar seviyorsan z okudu unuzda bu sayfaca k k ama i i b y k romandan keyif alaca n z d n yorum Faruk Duman n ba ka kitaplar n da okumay planl yorum Zira bu kitap pek sevdi im kitaplar aras nda yerini ald Tek olumsuz ele tirim var yer yer yar m kalm hissi uyand ran c mleler g r yoruz sanki arka arkaya gelen c mle asl nda tek c mle olmal ym gibi Bu beni bazen rahats z etti ama belki bu benim gereksiz bir tak nt md r